Bekkelaget renseanlegg

Utført for Oslo VAV i samarbeid med Cowi AS og SG arkitekter