Lilleeng Helsepark

Utført for Enata Eiendom i samarbeid med Østavind arkitekter